Aktualności

KORONAWIRUS

Pismo w sprawie przyjmowania petentów

Informacje Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Informacje Główny Inspektorat Sanitarny
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”CV”]


12.08.2020

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku informuje, iż 14 sierpień 2020 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (15.08.2020 r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora BPR SPZOZ w Sanoku Nr BPRSPZOZ/ZARZ/11/2019.

Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy.


23.01.2020

Uchwała nr 5/2020 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

18-12-2019

W dniu dzisiejszym pierwsza z czterech nowo nabytych karetek z dotacji Ministerstwa Zdrowia została przekazana do miejsca docelowego stacjonowania w Polańczyku. Kluczyki załodze przekazała osobiście Pani Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Beata Pieszczoch.

Przed rozpoczęciem pracy na nowym sprzęcie Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego mgr Szczepan Pączek i ratownik medyczny Wojciech Muszyński wraz z druhami OSP Bukowiec przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy oraz pokaz sprzętu medycznego dla najmłodszych mieszkańców gm. Solina w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Bukowcu.

Jak widać na zdjęciach pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród sympatycznych słuchaczy – przyszłych ratowników medycznych i strażaków 🙂

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”przekazanie + pokaz”]

17-12-2019

W dniu 17 grudnia na sanockim rynku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie 4 ambulansów zakupionych z dotacji Ministerstwa Zdrowia w wysokości 1,6 mln zł, udzielonej w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”.

Ambulanse wyposażone są w nowoczesne nosze, defibrylatory i krzesełka kardiologiczne ułatwiające transport chorych.

Zakup ambulansów dofinansował Powiat Sanocki – 280tys. zł. oraz gminy: Tyrawa Wołoska – 10 tys. zł, Besko – 9 tys. zł, Bukowsko i Komańcza po 5 tys. zł., gmina Solina -10 tys. zł.
Wsparcie finansowe udzieli również mieszkańcy gminy Nozdrzec – 20 tys. zł, nadleśnictwa: Komańcza, Lesko, Lutowiska, Cisna i Stuposiany (łącznie 10 tys. zł), fundacja Solinka (1000 zł) oraz sanatorium Plon (1000 zł).

Serdecznie dziękujemy za tak ogromne wsparcie.

Karetki będą stacjonować w Komańczy, Nozdrzcu, Polańczyku i Ustrzykach Górnych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”4 nowe karetki”]

13-10-2019

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, Pracownikom Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku pragnę przekazać serdeczne życzenia. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za trud wykonywania niełatwej pracy.

W tym ważnym dniu, życzę Państwu wytrwałości, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim satysfakcji z pełnienia trudnej misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Beata Pieszczoch
Dyrektor
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Sanoku

 


09-10-2019

Obchody Dnia Ratownictwa 2019

9 października br. odbył się Dzień Ratownictwa Medycznego, którego organizatorami byli: Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku.

DRM został powołany Ustawą z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uroczystość, w której udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz, samorządowych, służby mundurowe, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu, studenci, a przede wszystkim środowiska związane z ratownictwem medycznym rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w Kościele Przemienienia Pańskiego.

Po zakończonej mszy w ks. proboszcz Roman Froń dokonał poświęcenia trzech nowych karetek, które wzbogaciły tabor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Karetki służą pomocą mieszkańcom czterech powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i brzozowskiego, bowiem na tym terenie od 1 kwietnia funkcjonuje Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku jako samodzielny publiczny podmiot leczniczy.

Główna część uroczystości odbyła się w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego UP. im. Jana Grodka w Sanoku. Zebranych gości powitali organizatorzy obchodów: Beata Pieszczoch – dyrektor BPR w Sanoku, Rektor Uczelni prof. dr hab. Elżbieta Cipora oraz Starosta Sanocki Stanisław Chęć. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie zawodu ratownika medycznego oraz poświęcenie i zaangażowanie tej grupy zawodowej w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Dzień Ratownictwa 2019″]

 

Listy gratulacyjne

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Dzien Ratownictwa 2019 gratulacje”]


23-08-2019

W dniu 22.08.19. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku otrzymało informację z Ministerstwa Zdrowia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków ,, o udzielenie w 2019r. dotacji na zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego’’.

Rozmowy na temat pilnej potrzeby zakupu ambulansów dla Bieszczadzkiego Pogotowia były prowadzone przez władze Powiatu sanockiego od dłuższego czasu. Temat ten był również poruszany na spotkaniu w Lipcu w Ministerstwie Zdrowia przez Pana Starostę Stanisława Chęć, gdzie zostały przekazane optymistyczne informacje w tej kwestii przez panią Minister Szczurek – Żelazko.

31 lipca została przekazana informacja z ministerstwa o planowanym sfinansowaniu zakupu czterech ambulansów dla Bieszczadzkiego Pogotowia. W związku z powyższym Pogotowie złożyło wnioski na dotację, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Dotacja jest przeznaczona na zakup 4 ambulansów do wysokości 400 tys. zł na jeden ambulans.

W tej kwocie mieści się cena ambulansu medycznego typu C z noszami i defibrylatorem.

Uzyskanie dotacji znacznie poprawi jakość wykonywanych świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. Sprawny i nowoczesny sprzęt gwarantuje szybsze dotarcie do pacjenta i daje większe szanse na jego przeżycie, zapewni również większy komfort pracy ratowników medycznych co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców czterech powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i brzozowskiego, na terenie których od 1 kwietnia funkcjonuje Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku jako samodzielny publiczny podmiot leczniczy.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe już uruchomiło procedurę przetargową na łączną kwotę 1mln. 600 tys. zł.

Otrzymana informacja wzbudziła duży entuzjazm i radość dyrekcji, jak również pracowników pogotowia. Po raz pierwszy w historii pogotowie otrzymało tak ogromne wsparcie finansowe.


16-05-2019

Sześciu ratowników medycznych z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego (BPR) wzięło udział w dwudniowym szkoleniu pt. „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”, który odbył się w Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej (CLHG) przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w dniach 11-12.05.2019 r.

Pod okiem niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie leczenia hipotermii głębokiej ratownicy medyczni pracujący na co dzień w rejonie operacyjnym Bieszczad mieli okazje szkolić się w rozpoznawaniu i leczeniu pacjentów w różnych stadiach hipotermii (wychłodzenie organizmu – stan, w którym temperatura ciała człowieka spada poniżej 36 °C) w warunkach przedszpitalnych jak i wewnątrzszpitalnych. Ćwiczenia praktyczne odbywały się między innymi w komorze niskich temperatur, gdzie symulowane były temperatury odczuwalne do -40 °C.

Hipotermia jest chorobą, którą można wyleczyć nawet u pacjentów z temperaturą głęboką sięgającą 13 °C. W hipotermii głębokiej (poniżej 28 °C) prawdopodobieństwo zatrzymania krążenia u pacjenta jest bardzo duże. Duże są także szanse na skuteczną resuscytacje takich pacjentów. Odpowiednia współpraca zespołów ratownictwa medycznego z dyspozytorem i ośrodkiem posiadającym możliwość zastosowania metody pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO – Extracorporeal Membrane Oxygenation) pozwala na skuteczne ratowanie pacjentów u których prowadzono resuscytację nawet 5 godzin.

Problem hipotermii przypadkowej dotyczy nie tylko pacjentów wychłodzonych w czasie wędrówek górskich. Do hipotermii znacznie częściej dochodzi w mieście. Niejednokrotnie zespoły ratownictwa medycznego mają do czynienia z hipotermią u pacjentów mieszkających w nieogrzewanych domach, bezdomnych czy osób w stanie upojenia alkoholowego. W naszej szerokości geograficznej z hipotermią przypadkową mamy do czynienia także latem.

Na szkolenia w CLHG wybierają się w tym roku kolejni ratownicy medyczni z BPR. Szkolenie jest sponsorowane z Funduszy Unii Europejskiej. Jest to III edycja kursu w ramach projektu: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2019-04-18

W dniu 19-04-2019 (Wielki Piątek) administracja Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego pracuje od godziny 07:30 do godziny 12:00.


2018-10-11

Przy współudziale i na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy Powiatowej PSP w Sanoku i Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie międzypowiatowe ćwiczenia w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów współdziałających z Systemem pod kryptonimem „Skansen Sanok 2018” w których udział wzięli:

  • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sanoka i okolic, Policji

  • ratownicy Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, GOPR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • Straży Granicznej

  • Wojska Ochrony Terytorialnej

  • Stowarzyszenie STORAT z Rzeszowa


Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku rozpoczęło swoją działalność 01-08-2018.

Skip to content