Aktualności

 

2018-10-11

Przy współudziale i na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy Powiatowej PSP w Sanoku i Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie międzypowiatowe ćwiczenia w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów współdziałających z Systemem pod kryptonimem „Skansen Sanok 2018” w których udział wzięli:

  • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sanoka i okolic, Policji

  • ratownicy Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, GOPR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • Straży Granicznej

  • Wojska Ochrony Terytorialnej

  • Stowarzyszenie STORAT z Rzeszowa


Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku rozpoczęło swoją działalność 01-08-2018.

error: Content is protected !!