Aktualności

16-05-2019

Sześciu ratowników medycznych z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego (BPR) wzięło udział w dwudniowym szkoleniu pt. „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”, który odbył się w Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej (CLHG) przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w dniach 11-12.05.2019 r.

Pod okiem niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie leczenia hipotermii głębokiej ratownicy medyczni pracujący na co dzień w rejonie operacyjnym Bieszczad mieli okazje szkolić się w rozpoznawaniu i leczeniu pacjentów w różnych stadiach hipotermii (wychłodzenie organizmu – stan, w którym temperatura ciała człowieka spada poniżej 36 °C) w warunkach przedszpitalnych jak i wewnątrzszpitalnych. Ćwiczenia praktyczne odbywały się między innymi w komorze niskich temperatur, gdzie symulowane były temperatury odczuwalne do -40 °C.

Hipotermia jest chorobą, którą można wyleczyć nawet u pacjentów z temperaturą głęboką sięgającą 13 °C. W hipotermii głębokiej (poniżej 28 °C) prawdopodobieństwo zatrzymania krążenia u pacjenta jest bardzo duże. Duże są także szanse na skuteczną resuscytacje takich pacjentów. Odpowiednia współpraca zespołów ratownictwa medycznego z dyspozytorem i ośrodkiem posiadającym możliwość zastosowania metody pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO – Extracorporeal Membrane Oxygenation) pozwala na skuteczne ratowanie pacjentów u których prowadzono resuscytację nawet 5 godzin.

Problem hipotermii przypadkowej dotyczy nie tylko pacjentów wychłodzonych w czasie wędrówek górskich. Do hipotermii znacznie częściej dochodzi w mieście. Niejednokrotnie zespoły ratownictwa medycznego mają do czynienia z hipotermią u pacjentów mieszkających w nieogrzewanych domach, bezdomnych czy osób w stanie upojenia alkoholowego. W naszej szerokości geograficznej z hipotermią przypadkową mamy do czynienia także latem.

Na szkolenia w CLHG wybierają się w tym roku kolejni ratownicy medyczni z BPR. Szkolenie jest sponsorowane z Funduszy Unii Europejskiej. Jest to III edycja kursu w ramach projektu: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2019-04-18

W dniu 19-04-2019 (Wielki Piątek) administracja Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego pracuje od godziny 07:30 do godziny 12:00.


2018-10-11

Przy współudziale i na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy Powiatowej PSP w Sanoku i Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie międzypowiatowe ćwiczenia w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów współdziałających z Systemem pod kryptonimem „Skansen Sanok 2018” w których udział wzięli:

  • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sanoka i okolic, Policji

  • ratownicy Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, GOPR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • Straży Granicznej

  • Wojska Ochrony Terytorialnej

  • Stowarzyszenie STORAT z Rzeszowa


Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku rozpoczęło swoją działalność 01-08-2018.

error: Content is protected !!