Czasy współczesne

Wiek XX, wraz z postępem cywilizacji, spowodował rosnące tempo życia współczesnych społeczeństw, nasilenie się napięć w stosunkach międzynarodowych, zagrożenia katastrofami i atakami terrorystycznymi oraz wzrost liczby wypadków masowych, komunikacyjnych i chorób związanych z układem krążenia.

W tej sytuacji, koniecznością stało się właściwe organizowanie pomocy medycznej.

Nowoczesne ratownictwo medyczne na świecie to nowa dyscyplina, która liczy zaledwie kilkadziesiąt lat. Chociaż od powołania Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego w dniu 6 czerwca 1891 roku, co przyjmuje się jako datę powstania pierwszego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, upłynęło ponad sto lat, to system ratownictwa medycznego dopiero w ostatnich latach zaczął się intensywnie rozwijać.

Pracę nad reformą pogotowia ratunkowego rozpoczęto w latach 90 ubiegłego wieku.

Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym została wydana dnia 25 lipca 2001 r.

Jest to ustawa, która tworzy w Polsce zupełnie nowy system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Koncepcja zawarta w tym dokumencie, choć do tej pory już wiele razy nowelizowanym, nadal stanowi podstawę do funkcjonowania profesjonalnego ratownictwa medycznego w Polsce.

W wyniku reform wiele historycznych elementów pogotowia ratunkowego zostało zmienionych. Zaczynając od nazewnictwa poprzez personel, a kończąc na ambulansach i ich wyposażeniu.

W Sanockim Pogotowiu przestali pracować sanitariusze ich miejsce zajęli ratownicy medyczni. W Sanockim szpitalu powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy, obok szpitala wybudowano całodobowe lądowisko dla helikopterów LPR.

Mała, powiatowa dyspozytornia medyczna stała się Skoncentrowaną Dyspozytornią Medyczną w Sanoku obejmującą swoim działaniem cztery powiaty. W całym kraju ruszył system System Wspomagania Dowodzenia PRM.

Do lutego 2018 roku Powiat Sanocki zabezpieczały trzy zespoły podstawowe ,,P’’ i jeden zespół specjalistyczny ,,S’’.

Zespoły podstawowe mają skład dwu lub trzy osobowy. Obsadę stanowią ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu.

W skład zespołu ,,S’’ wchodził lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny i kierowca – ratownik.

Od 1 lutego zespół ,,S’’ został przekształcony na trzyosobowy zespół ,,P’’.

W lipcu została uruchomiona nowa podstacja w remizie OSP w Komańczy.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku (BPR) zostało utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2017r. Jednostka została wydzielona ze struktur Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

Skip to content