Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Forma udostępnienia dokumentacji medycznej:
– Wyciąg lub odpis – 8,00 zł (za stronę)
– Kopia lub wydruk – 0,29 zł (za stronę)
– sporządzona na elektronicznym nośniku danych – 1,68 zł (za płytę)

Definicje zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).

Skip to content