Dyspozytornia Medyczna

Dyspozytornia medyczna w Sanoku funkcjonuje od momentu powstania pogotowia ratunkowego tj. od lat 50 ubiegłego wieku. Pierwszą lokalizacją dyspozytorni medycznej był budynek przy ul. Daszyńskiego należący po czasy obecne do Polskiego Czerwonego Krzyża.

Następnie dyspozytornię przenoszono wraz z pogotowiem ratunkowym na ulicę Konarskiego (budynek zaadoptowany po firmie TRANSBUD), ul. Przemyską (dawny budynek Państwowej Straży Pożarnej).

W 2004 r. dyspozytornię medyczną przeniesiono do nowego budynku Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku na ul. Witosa w dzielnicy Dąbrówka.

Dzięki tej zmianie wszystkie zgłoszenia o zdarzeniach wpływały równocześnie do dyspozytora medycznego i oficera dyżurnego Straży Pożarnej co wiązało się ze znacznie szybszym dysponowaniem do akcji ratowniczych odpowiednich sił i środków zarówno w zakresie Ratownictwa Medycznego jak i Służb Pożarniczych.

Nowym rozdziałem w historii sanockiej dyspozytorni medycznej było jej przeniesienie w 2015 roku do budynku Komendy Powiatowej Policji (KPP) przy ul. Witkiewicza w Sanoku.

Utworzono wówczas Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną (SDM), której rejon operacyjny do chwili obecnej obejmuje swym zasięgiem cztery powiaty: sanocki, bieszczadzki, leski i brzozowski.

Powstały trzy stanowiska dyspozytorskie (w tym jedno zapasowe) wyposażone w  komputery i konsole służące do prowadzenia rozmów telefonicznych i komunikacji radiowej z zespołami ratownictwa medycznego.

Oficjalne otwarcie SDM miało miejsce 10 lutego 2015 r.

  

Następnie w odstępach czasu przyłączano kolejne powiaty:

– 29.04.2015 został przyłączony Powiat leski

– 20.05.2015 przyłączono Powiat bieszczadzki

– 03.06.2015 przyłączono Powiat brzozowski.

W czerwcu 2017 roku w Dyspozytorni Medycznej w Sanoku wprowadzono ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Jest to system teleinformatyczny, który umożliwia: przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999), dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu zespołów i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy). Nowy system umożliwia pełną zastępowalność dyspozytorni medycznych w Polsce w przypadku wystąpienia awarii oraz zapewnia sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych) i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP, PRM, WOPR, GOPR oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Obecnie Dyspozytornia medyczna wraz z zespołami ratownictwa medycznego od 1 sierpnia znajduje się w strukturach Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Dyspozytorzy medyczni obsługują zgłoszenia z numeru alarmowego 999 z czterech powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego, zgłoszenia z numeru alarmowego 999 przekierowane z całej Polski w ramach zastępowalności Dyspozytorni Medycznych oraz zgłoszenia przekierowane od operatorów numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie czyli z numeru 112.

W dwunastogodzinnym systemie pracy pełni dyżur 2 dyspozytorów medycznych, którzy dysponują łącznie 15 zespołami ratownictwa medycznego oraz jedną karetką sezonową w Ustrzykach Górnych i jedną karetką wodną sezonową na Zalewie Solińskim.

Dyspozytornia ma również możliwość zadysponowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS), którego filia mieści się w Sanoku. Pracownikami dyspozytorni są głównie pielęgniarki systemu pracujące wcześniej przez wiele lat w Zespołach Ratownictwa Medycznego Sanockiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz ratownicy medyczni.

Z systemem współpracują Jednostki współpracujące tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego m.in.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), Polski Czerwony Krzyż.

Skip to content