O BPR

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku (BPR) zostało utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2017r.

W kwietniu 2018 roku powołano p.o. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego mgr Beatę Pieszczoch, która rozpoczęła działania związane z organizacją nowego pogotowia pod względem formalno-prawnym oraz przygotowaniami do przekazania cesji kontraktu NFZ ze Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku na BPR SP ZOZ w Sanoku.

30 maja 2018 roku został dokonany wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po dopełnieniu pozostałych formalności 1 sierpnia 2018 roku zawarta została umowa NFZ z Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego i od tego dnia jednostka funkcjonuje jako samodzielny podmiot leczniczy.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe obecnie dysponuje 5 podstawowymi Zespołami Ratownictwa Medycznego funkcjonującymi całodobowo.

1) ZRM „P1”, Sanok ul. Witosa 60

2) ZRM „P2”, Sanok ul. 800-lecia 26

3) ZRM „P3”, Tarnawa Górna 80

4) ZRM „P4”, Sanok ul. 800-lecia 26

5) ZRM „P5”, Komańcza 175

error: Content is protected !!