O BPR

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku (BPR) zostało utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2017r.

W kwietniu 2018 roku powołano p.o. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego mgr Beatę Pieszczoch, która rozpoczęła działania związane z organizacją nowego pogotowia pod względem formalno-prawnym oraz przygotowaniami do przekazania cesji kontraktu NFZ ze Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku na BPR SP ZOZ w Sanoku.

30 maja 2018 roku został dokonany wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po dopełnieniu pozostałych formalności 1 sierpnia 2018 roku zawarta została umowa NFZ z Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego i od tego dnia jednostka funkcjonuje jako samodzielny podmiot leczniczy.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 5 podstawowymi Zespołami Ratownictwa Medycznego funkcjonującymi całodobowo.

1) ZRM „P1”, Sanok ul. Witosa 60

2) ZRM „P2”, Sanok ul. 800-lecia 26

3) ZRM „P3”, Tarnawa Górna 80

4) ZRM „P4”, Sanok ul. 800-lecia 26

5) ZRM „P5”, Komańcza 175

1 kwietnia 2019 – rozpoczęcie obowiązywania nowej umowy z NFZ, nowej wersji środowiska pracy SWDPRM, poszerzenie obszaru działania o trzy powiaty – brzozowski, leski, bieszczadzki.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe obecnie dysponuje:

15 podstawowymi Zespołami Ratownictwa Medycznego funkcjonującymi całodobowo, dwunastogodzinnie, sezonowo

1 wodnym Zespołem Ratownictwa Medycznego funkcjonującym całodobowo, sezonowo

1 specjalistycznym Zespołem Ratownictwa Medycznego funkcjonującym całodobowo.

1) ZRM P-1 , Sanok, ul. Wincentego Witosa 60
2) ZRM P-2 , Sanok, ul. 800-lecia 26
3) ZRM P-3 , Tarnawa Górna 80
4) ZRM P-4 , Sanok, ul. 800-lecia 26
5) ZRM P-5 , Komańcza 175
6) ZRM P-6 , Ustrzyki Dolne , ul. 29 Listopada 57
7) ZRM P-7 , Ustrzyki Dolne , ul. 29 Listopada 57
8) ZRM P-8 , Lutowiska 14
9) ZRM P-9 , Ustrzyki Górne 1 ( sezonowa )
10) ZRM P-10 , Brzozów, ul. 3-go Maja 62
11) ZRM P-11 , Brzozów, ul. 3-go Maja 62
12) ZRM P-12 , Nozdrzec 242
13) ZRM P-13 , Lesko, ul. Kochanowskiego 2
14) ZRM P-14 , Polańczyk , ul. Zdrojowa 27
15) ZRM P-15 , Cisna 78
16) ZRM P-16 , Polańczyk, ul. Zdrojowa 57 ( wodna, sezonowa )
17) ZRM S , Olszanica 208

Skip to content