Konkursy

11-03-2019

BR/ŚZ/1/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku


BR/ŚZ/2/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 


12-03-2019

BR/ŚZ/3/2019 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

error: Content is protected !!