Konkursy

28-05-2019

BR/Śz/5/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego ratownictwa medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w’ Sanoku.

Wzór oferty 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


13-05-2019

BR/ŚZ/4/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. 

Wzór oferty 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5 


16-04-2019

Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko:
Głównego księgowego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.


12-03-2019

BR/ŚZ/3/2019 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


11-03-2019

BR/ŚZ/1/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


BR/ŚZ/2/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

error: Content is protected !!