Konkursy

06-08-2020

BPR/ŚZ/9/2020 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu medycznego.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


06-08-2020

BPR/ŚZ/8/2020 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


14-05-2020

BPR/ŚZ/7/2020 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza / pielęgniarkę na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


14-05-2020

BPR/ŚZ/6/2020 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza / pielęgniarkę w ramach transportu medycznego.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


14-05-2020

BPR/ŚZ/5/2020 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


14-05-2020

BPR/ŚZ/4/2020 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu medycznego.

Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


07-04-2020

BPR/ŚZ/3/2020 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – w zespole transportu medycznego.
Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


10-03-2020

BP/ŚZ/2/2020 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/ pielęgniarki systemu w ramach zespołu transportu medycznego polegającego na przewozie osób między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego.
Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Zmiana terminu składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu


10-03-2020

BP/ŚZ/1/2020 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki/pielęgniarzy systemu na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego ratownictwa medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.
Wzór oferty
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Zmiana terminu składania ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania



28-05-2019

BR/Śz/5/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego ratownictwa medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w’ Sanoku.

Wzór oferty 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


13-05-2019

BR/ŚZ/4/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. 

Wzór oferty 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5 


16-04-2019

Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko:
Głównego księgowego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.


12-03-2019

BR/ŚZ/3/2019 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


11-03-2019

BR/ŚZ/1/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


BR/ŚZ/2/2019 – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów wyjazdowych S i P oraz specjalistycznych środków transportu wodnego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Skip to content