Zamówienia COVID-19

Informację o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wynik postępowania – zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu

Skip to content