Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 


12-02-2020

Dostawa opatrunków oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla BPR SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofery


04-02-2020

Dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferyArchiwalne:

Rok 2019

Skip to content