Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 


15-01-2019

Dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na pytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 


26-11-2018

Zakup i dostawa ambulansu sanitarnego typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz parametrów wymaganych 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na zapytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

error: Content is protected !!