Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 


17-05-2019

Zakup wraz z dostawą 2 szt. defibrylatorów dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


27-03-2019

Zakup wraz z dostawą urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja dodatkowa do odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


15-01-2019

Dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na pytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 


26-11-2018

Zakup i dostawa ambulansu sanitarnego typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz parametrów wymaganych 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na zapytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

error: Content is protected !!