Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 


01-07-2020

Zakup sprzętu medycznego dla BPR SPZOZ w Sanoku w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (po zmianach)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


12-02-2020

Dostawa opatrunków oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla BPR SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


04-02-2020

Dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferyArchiwalne:

Rok 2019

Skip to content