Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 


05-12-2019

Dostawa opatrunków oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla BPR SPZOZ w Sanoku.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie terminu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/Unieważnieniu postępowania


18-11-2019

Zakup wraz z dostawą urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla BPR SPZOZ w Sanoku.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze


10-10-2019

Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla BPR SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze


27-08-2019

Na zakup i dostawę 4 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz parametrów wymaganych
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze


09-08-2019

Na dostawę produktów leczniczych – leki różne, płyny infuzyjne oraz środki dezynfekcyjne dla BPR SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz cenowy pakiet 1,2
Formularz cenowy pakiet 3
Odpowiedzi na pytania  Formularz cenowy pakiet leki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania część 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/Unieważnieniu postępowania


12-07-2019

Na usługę ubezpieczenie BPR SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Formularz ofertowy I Pakiet zmieniony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


14-06-2019

Na zakup i dostawę 3 szt. używanych ambulansów sanitarnych typu C lub B wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


06-06-2019

Zakup i dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik nr 2 do SIWZ poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu odrzucenia ofert oraz unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze oferty


17-05-2019

Zakup wraz z dostawą 2 szt. defibrylatorów dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


27-03-2019

Zakup wraz z dostawą urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja dodatkowa do odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


15-01-2019

Dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na pytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 


26-11-2018

Zakup i dostawa ambulansu sanitarnego typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz parametrów wymaganych 
Formularz cenowy 
Odpowiedzi na zapytania 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

error: Content is protected !!