Zapytania ofertowe

22-10-2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa odzieży ochronnej dla Zespołów Wyjazdowych Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku


04-05-2019

Zapytanie ofertowe – Na dostawę tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ W Sanoku.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyniku


01-03-2019

Zapytanie ofertowe – Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Wzór umowy

Zmiany 06-03-2019:
Nowy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Nowy Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Zmiany 08-03-2019:
Odpowiedzi na pytania
Nowy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Nowy Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Zawiadomienie o wyniku


30-01-2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa leków różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku – powtórka.

Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Wzór umowy 
Zawiadomienie o wyniku 


18-01-2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa leków różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Wzór umowy 
Zawiadomienie o wyniku 


28-11-2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa odzieży ochronnej dla zespołów wyjazdowych Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
Załącznik nr 4 
Zawiadomienie o wyniku 


28-11-2018

Zapytanie ofertowe – Na dostawę leków różnych , środków dezynfekcyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Zapytanie ofertowe 
Załącznik do pakietu nr 2 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
Zawiadomienie o wyniku 

error: Content is protected !!